The big bang theory quiz

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
5428
0
59
block

how many timws dose sheldon knock on pennys door?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


5429
0
61
none
5432
0
2
none