Texture in makeup

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
100751
0
60
block

What does adding lightness do to a makeup look?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
100752
0
60
none
100753
0
60
none
100754
0
60
none
100755
0
60
none
100756
0
60
none