Тест: кинестетик или визуал?

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
488759
0
60
block

Выберите наиболее подходящее вам:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
488760
0
60
none
488761
0
60
none