Test 4 Explanaiton MC

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
272001
0
30
block

What is the capital of England?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
272002
0
25
none
272003
0
40
none
272004
0
20
none
272005
0
20
none
272006
0
30
none
272007
0
90
none
272008
0
45
none
272010
0
90
none
272011
0
45
none
272012
0
30
none
272013
0
25
none
272014
0
40
none
272015
0
20
none
272016
0
20
none