Test 2, Grading period 2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
182623
0
1000
block

The inferior articulating facets of T2 articulate with the?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
182624
0
1000
none
182625
0
1000
none
182626
0
1000
none
182627
0
1000
none
182628
0
1000
none
182629
0
1000
none
182630
0
1000
none
182631
0
1000
none
182632
0
1000
none
182633
0
1000
none
182634
0
1000
none
182635
0
1000
none
182636
0
1000
none
182637
0
1000
none