Terracotta Army Test Time

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
70376
0
120
block

In what year was Qin Shi Huang born?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


70377
0
120
none
70378
0
120
none
70381
0
120
none
70382
0
120
none
70384
0
120
none
70385
0
120
none
70386
0
120
none
70388
0
120
none
70391
0
120
none
70395
0
120
none
70396
0
120
none