Tenses

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
574779
0
600
block

What colour ...... ?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
574780
0
600
none
574781
0
600
none
574782
0
600
none
574783
0
600
none
574784
0
600
none
574785
0
600
none
574786
0
600
none
574787
0
600
none
574788
0
600
none