Taverna Banfi Dessert

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
365782
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Tiramisu

Components: Mascarpone · Cocoa · Kahlua Coffee · lady fingers // Allergens: Alcohol, Egg, Dairy, Gluten // Prices: 8

Bạn đã nhận được nó phải không?

365783
0
120
none
365785
0
120
none
365786
0
120
none
365788
0
120
none
365789
0
120
none
365791
0
120
none