Ta'amei HaMikra

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
1530
0
15
block

מה בא אחרי מהפך

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
1531
0
60
none
1532
0
15
none
1533
0
60
none