Successioni 5 capacita a succedere, indegnita, diseredazione

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
139102
0
600
block

si possono diseredare gli eredi legittimi?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


139103
0
600
none
139104
0
600
none