Structural Firefighting

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
442624
0
60
block

(P. 241) What is the primary purpose of sprinklers?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


442625
0
60
none
442627
0
60
none
442628
0
60
none
442636
0
60
none
459806
0
60
none
459807
0
60
none
459808
0
60
none
443698
0
60
none
443701
0
60
none
443703
0
60
none
443704
0
60
none
449887
0
60
none
449890
0
60
none
449891
0
60
none