Steep Roof Flashing

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
127961
0
120
block

According to the ASHI standards, are we required to inspect the roof flashings?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
127962
0
120
none
127963
0
120
none
127964
0
120
none
127965
0
120
none
127966
0
120
none
127967
0
120
none