Sociology A2 Theories Functionalism - Organic Analogy

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
51116
0
60
block

What are the three parts of Parsons Organic Analogy

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
51119
0
60
none
51121
0
120
none
51122
0
120
none