SI Units Quiz

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
51012
0
120
block

The transmission lines may carry anywhere around 11kV-500kV. What does 'V' stand for?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


51014
0
120
none
51015
0
120
none