Self-Test - Stare Decisis

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
342414
0
120
block

Which is a core purpose of stare decisis?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
342415
0
120
none
342441
0
120
none
342442
0
120
none
342443
0
120
none