sat gramma 8.12

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
264065
0
120
block

Ratings, however, reveal that [far fewer] than a million people had been listening to the broadcast.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
264066
0
120
none
264068
0
120
none
264602
0
120
none
264064
0
120
none
264061
0
120
none
264062
0
120
none