Rhomboid Minor

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
123350
0
120
block

What is the origin of the muscle?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
123351
0
120
none
123352
0
120
none
123353
0
120
none
123354
0
120
none