Rest time between sets...

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
153959
0
60
block

Is rest time crucial for an efficient next set?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
153960
0
60
none
153961
0
60
none
153962
0
60
none