Research flashcards

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
364825
0
1200
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

A frame of reference for interpreting the world is referred to as a: Select one: Paradigm. Theory. Hypothesis. Law.

Paradigm.

Bạn đã nhận được nó phải không?