Rajasthan GK from Lakshya (geography of Rajasthan) 3

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
50252
0
120
block

किस संभाग में जीरे की पैदावार सर्वाधिक है

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
50253
0
120
none
50254
0
120
none
50255
0
120
none
50256
0
120
none
50257
0
120
none
50258
0
120
none
50259
0
120
none
50260
0
120
none
50261
0
120
none
50262
0
120
none
50263
0
120
none
50264
0
120
none
50265
0
120
none
50266
0
120
none