Rajasthan GK 4 MODEL PAPER

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
49191
0
120
block

26 जनवरी 1950 से पहले संघ लोक सेवा आयोग कहलाता था

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
49192
0
120
none
49193
0
120
none
49194
0
120
none
49227
0
120
none
49228
0
120
none
49229
0
120
none
49230
0
120
none
49231
0
120
none
49232
0
120
none
49233
0
120
none
49234
0
120
none
49235
0
120
none
49236
0
120
none
49237
0
120
none