Radiology Ch.23-Dental Materials

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
596001
0
120
block

What is imbedded into the soft tissue?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


596002
0
120
none
596004
0
120
none
596007
0
120
none
596013
0
120
none
596015
0
120
none
596017
0
120
none
596019
0
120
none
596021
0
120
none
596023
0
120
none
596025
0
120
none
596079
0
120
none
596084
0
120
none
596085
0
120
none
596087
0
120
none