Radiology

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
595989
0
600
block

Regarding the Lateral Lumbo-Sacral Spot view?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


595990
0
600
none
595991
0
600
none
595992
0
600
none
595993
0
600
none
595994
0
600
none
595996
0
600
none
595997
0
600
none
596000
0
600
none
596003
0
600
none
596005
0
600
none
596006
0
600
none
596008
0
600
none
596009
0
600
none
596010
0
600
none