Radiology

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
291420
0
120
block

Carman meniscus sign seen in?

Điền vào chỗ trống  

(0/0)

291421
0
120
none
291422
0
120
none
291423
0
120
none
291424
0
120
none
291425
0
120
none
291426
0
120
none
291427
0
120
none
291428
0
120
none
291429
0
120
none
291430
0
120
none
291431
0
120
none
291432
0
120
none
291433
0
120
none
291434
0
120
none