Psychology loftus and palmer study

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
231812
0
120
block

How long after seeing the film of a car crash was the participants asked 'did you see any broken glass'

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
231814
0
120
none