Psych 300 Quiz 2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
831
0
120
block

Developmental psychologists study physical, cognitive, and ___ changes throughout the human life cycle.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
832
0
120
none
833
0
120
none
834
0
120
none
835
0
120
none
836
0
120
none
837
0
120
none
838
0
120
none
839
0
120
none
840
0
120
none
841
0
120
none
842
0
120
none
843
0
120
none
844
0
120
none
845
0
120
none