Postural Drainage ?

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
358615
0
180
block

Pt leans back on pillow at 30 deg

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
358616
0
180
none
358617
0
180
none
358618
0
180
none
358619
0
180
none
358620
0
180
none
358621
0
180
none
358622
0
180
none
358623
0
180
none