Pokémon

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
467075
0
60
block

What were the original 3 starter pokémon?

Điền vào chỗ trống  

(0/0)

467076
0
60
none
467077
0
60
none
467078
0
60
none
467079
0
60
none
467080
0
60
none
467081
0
60
none
467082
0
60
none
467083
0
60
none
467084
0
60
none