Plural Sight - CSS

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
415256
0
60
block

What is the default value of the position property?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
415259
0
120
none
415262
0
120
none
415267
0
120
none
415268
0
120
none
415269
0
120
none
415270
0
120
none
415271
0
120
none
415272
0
120
none
415289
0
120
none
415290
0
120
none
415291
0
120
none
415292
0
120
none
415293
0
120
none
415294
0
120
none