Plate Tectonics and Volcanoes

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
5888
0
120
block

2 types of volcanic eruption?

Điền vào chỗ trống  

(0/0)

5889
0
120
none
5890
0
60
none
5891
0
60
none
5892
0
180
none
5893
0
120
none
6845
0
240
none
6594
0
60
none
6596
0
240
none
6597
0
180
none
5846
0
120
none
5847
0
60
none
5848
0
60
none
5849
0
60
none
5850
0
180
none