physio final

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
431765
0
120
block

During the initiation of an action potential:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
431768
0
120
none
431771
0
120
none
431776
0
120
none
431779
0
120
none
431785
0
120
none
431790
0
120
none
431795
0
120
none
431796
0
120
none
431801
0
120
none
431804
0
120
none
431808
0
120
none
431810
0
120
none
431813
0
120
none
431816
0
120
none