Physics Booster exam

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
140807
0
120
block

Define Normal at point of incidence

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
140809
0
120
none
140810
0
120
none
140811
0
120
none