Physics #1

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
76084
0
60
block

What is the wave type with the lowest frequency?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


76090
0
120
none