Pharmocology drugs

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
63541
0
120
block

what blocks Na+ channels?

Điền vào chỗ trống  

(0/0)

63543
0
120
none
63544
0
120
none
63545
0
120
none
63547
0
120
none
63549
0
120
none