Pharmacology Principles

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
299265
0
120
block

The principal cellular sites of the cytochrome P450 system are

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
299267
0
120
none
294167
0
120
none
294170
0
120
none
294172
0
120
none
294175
0
120
none
294178
0
120
none
294181
0
120
none
294182
0
120
none
294183
0
120
none
299312
0
120
none
299314
0
120
none
299315
0
120
none
293282
0
120
none
293284
0
120
none