Pharmacology and Pathophysiology

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
192000
0
120
block

77. Cannabis resin is a class….drug.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
192001
0
120
none
192002
0
120
none
192003
0
120
none
192004
0
120
none
192005
0
120
none
192006
0
120
none
192007
0
120
none
192008
0
120
none
192009
0
120
none
192010
0
120
none
192011
0
120
none
192012
0
120
none
192013
0
120
none
192014
0
120
none