Pectoralis Minor

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
123379
0
120
block

What is the origin of the muscle?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
123380
0
120
none
123381
0
120
none
123382
0
120
none