PE- Miss Joyce

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
126010
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Define static streching

traditonal stretching. Performer stretches a muscle to a safe limit then holds that position for upto 30 seconds

Bạn đã nhận được nó phải không?

126011
0
120
none
126012
0
120
none
126015
0
120
none
126016
0
120
none
126017
0
120
none
126019
0
120
none
126020
0
120
none
126021
0
120
none
126023
0
120
none
126024
0
120
none
126027
0
120
none
126031
0
300
none
126045
0
120
none
126046
0
120
none