Paleoestratigrafía examen chido

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
620344
0
120
block

1.- ¿Cuáles son las características de un fósil guía?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
620345
0
120
none
620346
0
120
none
620347
0
120
none
620348
0
120
none
620349
0
120
none
620350
0
120
none
620351
0
120
none
620352
0
120
none
620353
0
120
none
620354
0
120
none
620355
0
120
none
620356
0
120
none
620357
0
120
none
620358
0
120
none