P1 Serena (Subject in sentence #1)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
400600
0
40
block

Tom always takes his dog to the garden in the morning.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


400601
0
40
none
400602
0
40
none
400603
0
40
none
400604
0
40
none
400605
0
40
none
400606
0
40
none
400607
0
40
none
400608
0
40
none