P1 Serena - Eng (Verb and Subject) #4

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
327471
0
30
block

The duck's feet _____ in the sand.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
327472
0
30
none
327473
0
30
none
327474
0
30
none
327475
0
30
none
327476
0
30
none
327477
0
30
none
327478
0
30
none
327479
0
30
none
327480
0
30
none
327481
0
30
none
327482
0
30
none
327483
0
30
none
327484
0
30
none
327485
0
30
none