P1 Serena - Eng (Verb and Subject) #1

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
327344
0
30
block

Hey John! We _____ here.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
327345
0
30
none
327346
0
30
none
327347
0
30
none
327348
0
30
none
327349
0
30
none
327350
0
30
none
327351
0
30
none
327352
0
30
none
327353
0
30
none
327354
0
30
none
327355
0
30
none
327356
0
30
none
327357
0
30
none
327358
0
30
none