P block

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
21133
0
60
block

Which of the following is not a group 18 element?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)