Orofacial Anatomy - Chapter 8 - Nervous System

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
226072
0
120
block

What is a network of nerves within both the maxillary and mandibular dental arches?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


226083
0
120
none
226090
0
120
none
226091
0
120
none
226105
0
120
none
226109
0
120
none
226123
0
120
none
226127
0
120
none
226131
0
120
none
226132
0
120
none
226134
0
120
none
225881
0
120
none
226137
0
120
none
225882
0
120
none
225883
0
120
none