orofacial Anatomy - Chapter 6 - Vascular System - Veins

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
225993
0
120
block

What passes through the cavernous sinus? Choose all that apply.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
225994
0
120
none
225995
0
120
none
225996
0
120
none
225997
0
120
none
225998
0
120
none
225999
0
120
none
226000
0
120
none
226001
0
120
none
226002
0
120
none
226003
0
120
none
226004
0
120
none