OCR Physics A - Chapter 11 - Waves

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
393914
0
15
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Progressive Wave

An oscillation that travels through matter and transports energy

Bạn đã nhận được nó phải không?