nuclear radiation

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
370484
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

what is the equation for absorbed dose

absorbed dose= energy/ mass

Bạn đã nhận được nó phải không?

370485
0
60
none
370486
0
60
none
370487
0
60
none