Nörske tall

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
142190
0
60
block

Hvordan skrives ög uttales tallet 6 pä nörsk?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


142191
0
62
none