munkajog

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
675584
0
60
block

Kollektív szerződés eltérés engedélyezése

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
675585
0
60
none
675587
0
60
none
675594
0
240
none
675598
0
300
none
675609
0
240
none
675611
0
60
none
675614
0
240
none
675618
0
60
none
675619
0
60
none
675621
0
60
none
675625
0
60
none
675627
0
300
none
675637
0
360
none
675642
0
60
none