Multiple Choice Test Item Construction

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
293578
0
600
block

The disadvantages of multiple choice test items are:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
293579
0
600
none
293580
0
600
none
293581
0
600
none
293582
0
600
none
293583
0
600
none
293584
0
600
none
293585
0
600
none
293586
0
600
none
293587
0
600
none